OSTALI ESTETSKI KIRURŠKI ZAHVATI

Ostali estetski kirurški zahvati koji se obavljaju u našoj ordinaciji su:

  1. Otklanjanje tetovaža i ožiljaka
  2. Injekcijska terapija bora
  3. Brahioplastika
  4. Oblikovanje vanjskog dijela ženskog spolnog organa.

OTKLANJANJE TETOVAŽA I OŽILJAKA obavlja se pomoću različitih medicinskih tretmana, ovisno o pojedinom slučaju. Tetovaže se mogu uklanjati mehaničkom dermoabrazijom i kirurški, dok se ožiljci uklanjaju mehaničkom dermoabrazijom, kirurški i injekcijskom terapijom. Ti se zahvati obavljaju u lokalnoj anesteziji i bezbolni su za pacijenta.

INJEKCIJSKA TERAPIJA BORA podrazumijeva uklanjanje bora aplikacijom u područje bore različitih kemijskih agensa (kolagen i sl.) kao i vlastitog masnog tkiva (lipofilling).

BRACHIOPLASTICA je kirurško uklanjanje suviška kože sa nadlaktice. Izvodi se u lokalnoj anesteziji i bezbolno je za pacijenta. Pacijent mora ostati u Zagrebu 1 dan, a sa posla mora izostati 7 dana.

OBLIKOVANJE VANJSKOG DIJELA ŽENSKOG SPOLNOG ORGANA vrši se kirurški. Operacija se izvodi u lokalno potenciranoj anesteziji. Pacijentica lagano spava i zahvat je, stoga bezbolan. Boravak u ordinaciji je 24 sata, nakon tog vremena pacijentica se pušta na kućnu njegu. Boravak u Zagrebu je oko 2 dana.PRAKTIČNE UPUTE ZA PACIJENTE

  • PREOPERATIVNI PREGLEDI: prije svih estetskih operacija potrebno je napraviti laboratorijsku pretragu krvi, a kod operacija, koje se izvode u općoj anesteziji i internistički pregled sa EKG-om.
  • Svi se estetski korektivni zahvati izvode u anesteziji i bezbolni su za pacijente.
  • Ovisno o vrsti estetske operacije pacijenti borave u ordinaciji 1 do 24 sata, a poslije toga se upućuju na kućnu njegu.
  • Ključne riječi:
  • Estetska kirurgija, Estetske operacije, ...