LIPOSUKCIJA PODBRATKA

Liposukciju podbratka svrstavamo među manje, ali vrlo efikasne estetske zahvate.

Liposukciju podbratka

liposukcija podbratka prije

Liposukciju podbratka

liposukcija podbratka poslije

Radi se o zahvatu koji u okviru naše poliklinike izvodimo relativno često te sa kojim imamo puno uspjeha. Potrebu za liposukcijom podbratka iskazuju pacijenti svih dobnih skupina, od mlađih, preko pacijenata srednjih godina do starijih pacijenata.

Liposukciju podbratka izvodimo podjednako i kod žena i kod muškaraca, a opseg zahvata varira ovisno o stanju vrata i podbratka. Česti su zahtjevi za minimalnom korekcijom podbratka, kojom se postiže bolje stanje vrata te mlađi i svježiji izgled. Liposukcija podbratka je vrlo efikasna metoda i kod pacijenata sa vrlo izraženim podbratkom. U ovakvim se slučajevima odstranjuje relativno velika količina masnog tkiva tako da je rezultat operacije izrazito uočljiv, a poboljšanje značajno.

Ovu vrstu liposukcije izvodimo po principu hidroliposukcije, kako bi se tijekom zahvata lakše, pravilnije i sigurnije aspirirala željena količina masnog tkiva.

Prilikom ovog zahvata je posebno važan osjećaj estetskog kirurga za oblikovanje, proporcije i detalje, jer se radi o relativno malom i ograničenom području, gdje se i najmanja promjena jasno vidi. Cilj ovog zahvata je da se tretirano područje obradi što ravnomjernije, bez mogućih neravnina i „rupa“.

Tijekom liposukcije podbratka se koriste isključivo tanke kanile, tako da je vrlo bitno da estetski kirurg savršeno vlada tehnikom rada sa tankim kanilama.

Prilikom likposukcije podbratka koristi se u najvećem broju slučajeva po jedan rez veličine 3-4 mm na svakoj strani, prikriven stražnjim dijelom donje čeljusti te jedan rez veličine 3-4 mm ispod brade u sredini. Rezovi su tako izvedeni i prikriveni anatomskim strukturama da nakon operacije ožiljci nisu uočljivi.

Liposukcija podbratka se izvodi ili kao samostalan zahvat ili u kombinaciji sa nekim drugim estetskim zahvatima. Među njima posebno možemo istaknuti face lifting. Prilikom face liftinga liposukcija podbratka je izvrsna pomoćna metoda za „peglanje“ odnosno postizanje savršenog izgleda vrata.

Liposukciju podbratka možemo kombinirati i sa ostalim zahvatima estetske kirurgije, kao što su estetska korekcija nosa, povećanje grudi itd.

Ovisno o veličini podbratka i količini masnog tkiva koje treba odstraniti, liposukcija podbratka se izvodi u lokalno potenciranoj ili općoj anesteziji.

KORISNI SAVJETI ZA NAŠE PACIJENTE:

Iako za iskusan kirurški tim pod vodstvom dr. Tončića liposukcija podbratka predstavlja rutinski zahvat, profesionalni pristup od nas zahtjeva da posebnu pažnju posvetimo preoperativnoj pripremi pacijenta.

Prije operacije:

 • Pacijent treba prije liposukcije podbratka obaviti laboratorijsku pretragu krvi. Po potrebi, laboratorijske nalaze krvi pacijent može napraviti i u dogovoru s nama, dan prije operacije ili čak na sam dan operacije. Ukoliko se zahvat izvodi u općoj anesteziji, osim krvnih nalaza, pacijent treba obaviti i pregled interniste sa EKG-om.
 • Kako bi liposukcija podbratka što bolje uspjela, neposredno prije zahvata potrebno je napraviti precizan crtež. Tom prilikom najviše do izražaja dolazi crtačko i slikarsko iskustvo dr. Tončića. Crtež koji se napravi prije operacije je izvrsna orijentacija te on već predstavlja veliki i vrlo značajan korak do konačnog uspjeha operacije.
 • Prije liposukcije podbratka, treba prestati sa uzimanjem preparata protiv bolova i to iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova, koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu, kao što su Aspirin, Andol ili Acisal. To je također jedan od vrlo bitnih faktora u pripremi pacijenta za kirurški zahvat, jer na taj način preveniramo eventualna neželjena krvarenja i hematome (krvne podljeve) za vrijeme i nakon operacije, što nam znatno pospješuje i ubrzava oporavak te poboljšava rezultat operacije.
 • Kako bismo izašli u susret našim pacijentima koji dolaze izvan Hrvatske, omogućili smo im da se preoperativni pregled i operacija obave istom prilikom (prilikom istog posjeta Zagrebu). Za pacijente koji dolaze izvan Hrvatske je važno znati da se inicijalna konzultacija može obaviti i telefonski te putem interneta. Tijekom inicijalne konzultacije procjenjujemo da li je pacijent uopće pogodan za ovu vrstu zahvata. Prilikom dolaska pacijenta u Zagreb vršimo i finalnu preoperativnu konzultaciju tijekom koje, u dogovoru sa pacijentom, definiramo sve detalje ovog zahvata te nakon nje pristupamo i samoj operaciji.

Anestezija i zahvat:

 • Liposukciju podbratka izvodimo u lokalno potenciranoj ili općoj anesteziji ovisno o veličini podbratka i količini masnog tkiva koje treba odstraniti. Pacijent tijekom zahvata spava i zahvat je za pacijenta bezbolan.
 • U poliklinici pacijent boravi oko 6 sati: 1sat traje preoperativna priprema, oko sat i pol sam zahvat te ostatak vremena odmor nakon operacije. Po završenom postupku pacijenta upućujemo na kućnu njegu u okviru Zagreba.

Oporavak

 • Visoki postotak uspjeha u poliklinici dr. Tončića osim velikom iskustvu našeg kirurškog tima i vrlo preciznim i usavršenim kirurškim tehnikama možemo zahvaliti i dobro organiziranoj i visoko stručnoj postoperativnoj njezi.
 • Iz navedenih razloga dr. Tončić i njegov tim inzistiraju na redovitim kontrolama i svakodnevnom kontaktu sa pacijentom, kako bi se period oporavka što uspješnije i bez komplikacija priveo kraju.
 • Postoperativni oporavak je individualan nakon ove operacije te traje oko tjedan dana. Šavi se odstranjuju sedmi dan nakon operacije te je tada pacijent sposoban i za povratak svojim svakodnevnim privatnim i profesionalnim aktivnostima.
 • Pacijent neposredno nakon liposukcije podbratka intenzivno nosi kompresivni, elastični steznik za bradu. Elastični steznik je vrlo bitan segment postoperativnog oporavka te bitno utječe na konačni ishod samog zahvata liposukcije podbratka, jer kožu čvrsto priljubljuje uz podlogu te na taj način pojačava efekt same operacije. Elastični steznik je preporučljivo intenzivno nositi oko tjedan dana nakon samog zahvata, a u kućnim uvjetima i tijekom noći u periodu od 6 do 8 tjedana. Elastični steznik za bradu, pacijenti dobivaju u našoj poliklinici neposredno prije same operacije
 • OPORAVAK I IZOSTANAK SA POSLA nakon liposukcije podbratka iznose tjedan dana.
 • BORAVAK U ZAGREBU koji preporučamo nakon liposukcije podbratka iznosi najmanje tri dana, uz napomenu da svakako preporučamo kontrolu sedmi dan nakon operacije, kako bismo u našoj poliklinici mogli odstraniti šave te oporavak pacijenta ispratiti u cIjelosti.
 • Radi sigurnosti naših pacijenata te kako bismo im omogućili siguran i uspješan oporavak, inzistiramo na dovoljno dugom boravku u Zagrebu. Na taj način ne prepuštamo ništa slučaju već oporavak pacijenta pratimo u cijelosti od samog početka do kraja, što ima ključni utjecaj na zdravlje pacijenta i na dobar ishod operacije.

Potpuna usluga:

PUT I SMJEŠTAJ U ZAGREBU možemo organizirati našim pacijentima koji dolaze izvan Zagreba odnosno Hrvatske! Svim pacijentima koji dolaze izvan Zagreba odnosno Hrvatske možemo osigurati ili rezervirati privatni ili hotelski smještaj u Zagrebu te pomoći oko organizacije leta i rezervacije avionskih karata. Pri dolasku u Zagreb, naše pacijente po potrebi dočekuje i naš vozač.

 • Ključne riječi:
 • Estetska kirurgija, Estetske operacije, ...