ESTETSKA OPERACIJA NOSA
RINOPLASTIKA

tradicija, iskustvo i oko za detalj

Estetske korekcije nosa ubrajamo u najelegantnije, najsofisticiranije i za estetskog kirurga najzahtjevnije estetske operacije.

estetska operacija nosa

operacija nosa prije

estetska operacija nosa

operacija nosa poslije

Iako sama estetska operacija nosa traje svega 30 do 60 minuta, iza nje, da bi se uspješno obavila, stoji niz godina rada estetskog kirurga te poznavanje velikog broja kirurških metoda, kako bi se za konkretan slučaj mogla odabrati najprikladnija. Oslonivši se na 30-godišnju tradiciju i iskustvo dr. Tončića, odgovorno možemo reći da se gotovo svaki estetski nesavršeni nos estetskom korekcijom može uljepšati, pa čak i u onim slučajevima kada prethodna kirurška intervencija nije uspjela.

Oko za detalj i ljubav prema umjetnosti, posebno slikanju te izvrsno poznavanje kirurških tehnika, dr. Tončiću omogućuju da dugogodišnje želje svojih pacijenata pretvori u stvarnost. Estetska korekcija nosa je operacija prilikom koje perfekcionizam i minucioznost kirurga najviše dolaze do izražaja.

LIJEP NOS JE TRAJNI UKRAS LICA

Nos je najuočljivija determinanta ljudskog lica i kao takav bitno doprinosi skladu lica kao cjeline. Nije zato neobično da osobe koje nemaju lijep i pravilan nos radi toga pate. Svjesne su da je taj njihov estetski nedostatak vrlo uočljiv. Osjetljive osobe često su psihički zakočene zbog ovog nedostatka, te zato u profesionalnom i privatnom životu nisu u stanju polučiti rezultate u skladu sa svojim sposobnostima.

Ankete provedene kod pacijenata nakon uspješne estetske korekcije nosa ukazuju da se ti, najčešće mladi ljudi, nakon ovog zahvata osjećaju sigurniji i poduzetniji, te uspješnije rješavaju sve životne probleme. "Ništa više nije kao prije. Imam osjećaj da me ljudi slušaju i uvažavaju "- rekla nam je jedna mlada pacijentica došavši na kontrolni pregled 3 mjeseca nakon estetske operacije nosa. Pacijentica je nakon ove estetske operacije dobila sigurnost i samopouzdanje.

Lijepa forma nosa se očituje u njegovoj veličini tj. proporciji prema licu, pravilnoj gornjoj liniji, fino oblikovanim nosnicama, te u optimalnoj širini (uzak nos je uvijek ljepši).

Uspjeh estetske operacije nosa ovisi o mnogim faktorima. Na prvom mjestu su vještina i iskustvo kirurga. Neobično važan faktor su i anatomske posebnosti kože i potkožnih struktura; način zarastanja i reakcija pacijenta na operaciju. Nadalje, uspjeh ovisi i o preoperativnoj konzultaciji i pregledu pacijenta, gdje se precizno definiraju želje pacijenta, koje se moraju uskladiti s kirurškim mogućnostima (koje su diktirane anatomskim posebnostima pacijenta).

Odabir metode:

Tijekom preoperativnog pregleda i konzultacija u poliklinici dr. Tončića, točno se definira tip deformacije nosa o kojoj se radi te najpogodnija kirurška metoda u konkretnom slučaju. Dr. Tončić i njegov tim će pažljivo saslušati pacijenta i njegove želje te zajedno sa njim razmotriti mogućnosti koje stoje na raspolaganju.

Osnovne tehnike estetske operacije nosa:

Dva su osnovna pristupa u operaciji nosa, a to su tzv. zatvoreni pristup i otvoreni pristup. Prilikom zatvorene tehnike, operaciju izvodimo kroz rezove koji se nalaze unutar nosnica te nakon operacije nema vidljivih rezova sa vanjske strane nosa.

Prilikom vanjskog, tzv. dekortikacijskog pristupa, sa vanjske strane nosa, točnije u području kolumele se nalazi vrlo mali rez, koji cijeli sa minimalnim ožiljkom. Bitna karakteristika kod vanjskog pristupa je da u području vrška nosa odižemo kožu od podležeće hrskavice te si na taj način olakšavamo pristup na vršak nosa.

Obje metode su u svijetu već dugi niz godina prihvaćene kao standardi u estetskoj kirurgiji nosa. U okviru naše poliklinike koristimo jednako kvalitetno obje tehnike. Odabir metode najviše ovisi o procjeni naših kirurga u konkretnom slučaju.

Ove dvije osnovne metode možemo kombinirati sa još nizom drugih pomoćnih poteza i metoda, koje nam omogućuju uspješno savladavanje cijelog niza različitih deformacija i nepravilnosti u području nosa.

Specijalne tehnike i metode kojima se služimo u okviru naše poliklinike:

REOPERACIJA NOSA I REVIZIJSKA RINOPLASTIKA

Estetske, pa i funkcionalne operacije nosa su danas puno učestalije nego prije, kao i broj liječnika koji ih izvodi. Iz navedenog razloga je učestalija i pojava neuspjelih ili tek djelomično uspjelih korekcija nosa, često izvedenih od strane manje iskusnih kirurga ili od kirurga koji za ovaj zahvat nisu usko specijalizirani te ga ne izvode redovito.

Zbog toga smo se tijekom niza godina imali prilike usavršiti i u području tzv. revizijskih rinoplastika odnosno reoperacija nosa.

Reoperacije nosa odnosno revizijske rinoplastike su dakle izrazi koji se koriste za korekcije već operiranih nosova. Radi se o zahvatima koji su tehnički mnogo zahtjevniji od inicijalne operacije nosa te od naših estetskih kirurga zahtijevaju veliko iskustvo i bogat izbor različitih metoda.

Sa revizijskim rinoplastikama imamo vrlo veliko iskustvo te pouzdano možemo procijeniti kakve su mogućnosti i realna očekivanja u konkretnom slučaju.

PODIZANJE VISEĆEG ODNOSNO KOLABIRANOG NOSNOG VRŠKA

Još jedna metoda sa kojom smo dotaknuli sam vrh moderne kirurgije nosa, a koju smo i sami unaprijedili jest podizanje visećeg odnosno tzv. kolabiranog nosnog vrška ugradnjom hrskavičnog implantata sa ušne školjke.

Relativno je velik broj ljudi koji se žale na viseći nosni vršak. Radi se o nepravilnosti koja može prilično narušiti estetski izgled nosa, a pri čemu je kut između nosnog vrška i gornje usne oštar. Ovakva nepravilnost može biti prirodnog porijekla, a može biti i posljedica neprimjereno izvedene estetske ili funkcionalne operacije nosa.

Kako bismo nosni vršak učvrstili, poduprijeli i na kraju postigli željenu visinu potreban nam je potpora u području baze nosa, kako bi se podigao vršak nosa. Kao potpora nosnom vršku su se dugo koristili umjetni materijali poput silikona, medpora itd., koji zbog brojnih nedostataka nisu prihvatljivi.

Jedna od rijetkih pouzdanih metoda koja nam danas stoji na raspolaganju za korekciju visećeg nosnog vrška je ugradnja hrskavičnog implantata sa ušne školjke. Radi se o relativno malom, ali za estetskog kirurga, zahtjevnom zahvatu kojeg često kombiniramo i sa drugim tehnikama operacije nosa. Prilikom ovog zahvata hrskavicu sa uške pacijenta oblikujemo te je ugrađujemo u bazu nosa, kao potporu za vršak.

U području uške ostaje minimalan ožiljak, koji se nalazi iza uha te je zbog toga i neprimjetan. Nakon razdoblja oporavka, na samoj uški se ne vide nikakvi tragovi operacije. Uška zadržava identičan izgled kao i prije operacije, jer hrskavicu uzimamo iz područja gdje se njezin nedostatak ne primjećuje te nije relevantan za izgled uške.

U području nosa također nema ožiljka ili su oni prikriveni sa unutarnje strane nosa.

KOREKCIJA BOKSAČKIH I SLOMLJENIH NOSEVA

Mnogi pacijenti godinama pate zbog narušenog izgleda i funkcije nosa, koji su izazvani ozljedama. Korekcije ozlijeđenih, boksačkih i lomljenih nosova možemo svrstati među najzahtjevnije operacije nosa, ali one za nas istovremeno predstavljaju i najveći izazov.

Dr. Tončić i njegov kirurški tim i u ovom području kirurgije nosa imaju iznimno iskustvo. U ovom području se često susrećemo sa iskrivljenim nosovima, sa slomljenim nosnim septumima, sa kolabiranim nosnim vršcima te sa višestruko lomljenim nosnim kostima.

U rješavanju ovakvih deformacija koristimo se najčešće kombinacijom osnovnih metoda korekcije nosa sa korekcijama nosnih septuma ili implantacijom hrskavice sa uha radi podizanja nosnog vrška i sl. U svakom slučaju, tu se radi o složenim zahvatima koji čine vrhunac kirurgije nosa i zahtijevaju iznimnu vještinu i znanje estetskog kirurga.

ESTETSKA KOREKCIJA TZV. "ETNIČKOG" NOSA

Jedan od zahtjeva koji već dugi niz godina u našoj poliklinici pod vodstvom dr. Rajka Tončića vrlo uspješno rješavamo je i korekcija tzv. „etničkog nosa“. Radi se najvećim dijelom o pacijentima crne rase i pacijentima azijskog porijekla, kod kojih je anatomija nosa specifična. Kod njih je slabije izražen koštani dio nosa dok je nosni vršak viseći odnosno vrlo mekan, a nosnice su široke.

Viseći ili mekani nosni vršak je nepravilnost koja može prilično narušiti estetski izgled nosa, a pri čemu je kut između nosnog vrška i gornje usne oštar. Vršak je kolabiran i mekan te mu nedostaje prirodna, hrskavična potpora.

Kako bismo nosni vršak učvrstili, poduprijeli i na kraju postigli željenu visinu potreban nam je potpora u području baze nosa, kako bi se podigao i ojačao vršak nosa. Kao potpora nosnom vršku su se dugo koristili umjetni materijali poput silikona, medpora itd., koji zbog brojnih nedostataka nisu prihvatljivi.

Jedna od rijetkih pouzdanih metoda koja nam danas stoji na raspolaganju za korekciju visećeg nosnog vrška je ugradnja hrskavičnog implantata sa ušne školjke. Radi se o relativno malom, ali za estetskog kirurga, zahtjevnom zahvatu kojeg kombiniramo i sa drugim tehnikama operacije nosa. Prilikom ovog zahvata hrskavicu sa uške pacijenta oblikujemo te je ugrađujemo u bazu nosa, kao potporu za vršak.

U području uške ostaje minimalan ožiljak, koji se nalazi iza uha te je zbog toga i neprimjetan. Nakon razdoblja oporavka, na samoj uški se ne vide nikakvi tragovi operacije. Uška zadržava identičan izgled kao i prije operacije, jer hrskavicu uzimamo iz područja gdje se njezin nedostatak ne primjećuje te nije relevantan za izgled uške.

U ovakvih se, dakle pacijenata, osim oslabljenog i visećeg nosnog vrška često uočava i slabije izraženi koštani dio nosa – tzv. rinolordoza, koji za njih često predstavlja veliki nedostatak te takav nos povećavamo odnosno nadomještamo slabije izraženi koštani dio nosa.

Ovakav slabije izraženi koštani dio u većini slučajeva nadomještamo uzimanjem koštanog implantata sa kosti zdjelice. Koštani implantat formiramo prema potrebi te ga ugrađujemo u područje koštanog dijela nosa, gdje nadopunjava prirođeni nedostatak kosti. U području sa kojeg uzimamo koštani implantat ostaje minimalan ožiljak.

Radi se o operaciji koja je tehnički zahtjevna za estetskog kirurga, ali bismo je po opsegu također mogli svrstati u manje zahvate. Ovakvim postupkom rješavamo problem slabije razvijenog koštanog dijela nosa odnosno rinolordoze, najčešće u pacijenata crne ili žute rase, ali i u pacijenata bijele rase gdje je ova pojava rjeđa.

U sklopu korekcije tzv. „etničkog nosa“, kod pacijenata sa širom nosnom bazom odnosno sa širim nosnicama, a posebno kod pacijenata crne rase, često imamo zahtjeve da se široka baza nosa odnosno široke nosnice suze. Spomenuti nedostatak vrlo uspješno rješavamo relativno jednostavnom metodom, koja se često kombinira i sa ostalim tehnikama estetske korekcije nosa.

Kod velikog broja pacijenata navedene metode međusobno kombiniramo te njihovom primjenom uspijevamo kreirati pravilan i lijep nos koji je u skladu sa proporcijama lica.

Mogli bismo reći da je korekcija tzv „etničkog“ nosa još jedna u nizu tehnika koje vrlo uspješno primjenjujemo već dugi niz godina u okviru naše poliklinike.

KOREKCIJA SLABIJE RAZVIJENOG KOŠTANOG DIJELA NOSA ODNOSNO KOREKCIJA RINOLORDOZE – POVEĆANJE NOSA

U manjeg dijela pacijenata uočavamo i slabije izraženi koštani dio nosa – tzv. rinolordoza, koji za njih često predstavlja veliki nedostatak te takav nos povećavamo odnosno nadomještamo slabije izraženi koštani dio nosa.

Ovakav slabije izraženi koštani dio u većini slučajeva nadomještamo uzimanjem koštanog implantata sa kosti zdjelice. Koštani implantat formiramo prema potrebi te ga ugrađujemo u područje koštanog dijela nosa, gdje nadopunjava prirođeni nedostatak kosti. U području sa kojeg uzimamo koštani implantat ostaje minimalan ožiljak.

Radi se o operaciji koja je tehnički zahtjevna za estetskog kirurga, ali bismo je po opsegu također mogli svrstati u manje zahvate. Ovakvim postupkom riješavamo problem slabije razvijenog koštanog dijela nosa odnosno rinolordoze.

SEPTOPLASTIKA – KOREKCIJA NOSNOG SETPUMA – FUNKCIONALNA KOREKCIJA NOSA:

Otežano disanje na nos

Operacija nosnog septuma je jedan od vrlo bitnih segmenata u kirurgiju nosa. Prije svega moramo utvrditi potrebu za operacijom septuma. Operaciji septuma pristupamo iz dva razloga.

Prvi je otežano disanje na nos uzrokovano devijacijom nosnog septuma. Ovom prilikom bismo naglasili da ne postoji nosni septum koji je savršeno ravan. Ono što moramo ustanoviti prilikom preoperacijskog pregleda je da li je septum toliko deformiran da u značajnoj mjeri zatvara nosne šupljine ili ipak nije. Ukoliko nije, uzrok otežanom disanju moramo tražiti u drugim bolestima, kao što su npr. alergija, nealergijski rinitis itd., jer kod takvih pacijenata samom operacijom nosa nećemo riješiti glavni problem, a to je otežano disanje na nos.

Rinoskolioza (kosi nos, odnosno nos pomaknut u stranu)

Drugi razlog za operaciju nosnog septuma je estetska korekcija nosa. Ukoliko je nos asimetrično položen na licu, odnosno nije u centralnoj poziciji već „ide“ u jednu stranu, najčešće je jedan od glavnih uzroka takvoj deformaciji nosa nepravilan i deformirani nosni septum, koji čitav vanjski nos „vuče“ u jednu stranu.

Kako bismo ovakav nos vratili u centralnu poziciju, uz standardnu estetsku operaciju nosa, najčešće moramo i nosni septum vratiti u središnji položaj. U ovakvim situacijama kombiniramo standardnu estetsku operaciju nosa sa korekcijom nosnog septuma.

KORISNI SAVJETI ZA NAŠE PACIJENTE:

Kirurški tim pod vodstvom dr. Tončića, estetske i funkcionalne operacije nosa, kao i sve ostale kirurške zahvate izvodi izuzetno oprezno i poštedno, a posebna pažnja posvećuje se detaljima.

Prije operacije:

 • Operativnom zahvatu estetske korekcije nosa prethodi rutinska preoperativna obrada pacijenta, koja obuhvaća laboratorijske nalaze krvi te pregled i konzultacije u našoj poliklinici.
 • Neposredno prije operativnog zahvata u našoj poliklinici još jednom obavljamo razgovor sa pacijentom te finalnu preoperativnu konzultaciju i pregled.
 • Prije estetske korekcije nosa, treba prestati sa uzimanjem preparata protiv bolova i to iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova, koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu, kao što su Aspirin, Andol ili Acisal. To je također jedan od vrlo bitnih faktora u pripremi pacijenta za kirurški zahvat, jer na taj način preveniramo eventualna neželjena krvarenja i hematome (krvne podljeve) za vrijeme i nakon operacije, što nam znatno pospješuje i ubrzava oporavak te poboljšava rezultat operacije.
 • Kako bismo izašli u susret našim pacijentima koji dolaze izvan Hrvatske, omogućili smo im da se preoperativni pregled i operacija obave istom prilikom (prilikom istog posjeta Zagrebu). Za pacijente koji dolaze izvan Hrvatske je važno znati da se inicijalna konzultacija može obaviti i telefonski te putem interneta. Tijekom inicijalne konzultacije procjenjujemo da li je pacijent uopće pogodan za ovu vrstu zahvata. Prilikom dolaska pacijenta u Zagreb vršimo i finalnu preoperativnu konzultaciju tijekom koje, u dogovoru sa pacijentom, definiramo sve detalje ovog zahvata te nakon nje pristupamo i samoj operaciji.

Anestezija i zahvat:

 • Estetsku korekciju nosa izvodimo u lokalno potenciranoj anesteziji, što znači da osim lokalnih anestetika pacijent dobiva i blago sredstvo za spavanje. Dakle, pacijent tijekom zahvata spava i zahvat je za pacijenta bezbolan.
 • U poliklinici pacijent boravi oko 5 h: 1h traje preoperativna priprema, oko 30 tak minuta sama operacija te 3-4 h odmor nakon zahvata. Nakon toga pacijenta upućujemo na kućnu njegu u okviru Zagreba.

Oporavak

 • Nakon same operacije na nos postavljamo metalni kalup. On ostaje na nosu ukupno 7 dana, koliko traje zarastanje svih nosnih struktura. Prva 3-4 dana nakon operacije pacijent u nosu ima tampone, koji sprečavaju krvarenje i podržavaju novu formu nosa s unutrašnje strane. Tjedan do deset dana nakon operacije, pacijent je sposoban za povratak svojim svakodnevnim privatnim i profesionalnim aktivnostima, uz napomenu da ipak izbjegava veće tjelesne napore i kontaktne sportove u razdoblju od dva mjeseca nakon operacije.
 • U razdoblju nakon operacije nosa pacijent se mora čuvati od ozljeda nosa te izbjegavati kontaktne sportove.
 • IZOSTANAK S POSLA vezan za operaciju nosa je 8 - 10 dana. Osmi dan nakon operacije, po odstranjivanju kalupa sa nosa pacijent se već može uključiti u normalne životne i profesionalne aktivnosti.
 • BORAVAK U ZAGREBU traje od 3 do 7 dana. Treći dan iza operacije iz nosa odstranjujemo tampone. Metalni kalup na nosu ostaje do osmog dana nakon operacije. Pacijent može putovati kući već treći dan nakon operacije odnosno neposredno nakon vađenja tampona iz nosa. Mi ipak preporučamo boravak od 8 dana u Zagrebu, jer se osmi dan nakon operacije odstranjuje vanjski, metalni kalup sa nosa te se istodobno može obaviti i kontrola.

Potpuna usluga:

 • PUT I SMJEŠTAJ U ZAGREBU možemo organizirati našim pacijentima koji dolaze izvan Zagreba odnosno Hrvatske. Svim pacijentima koji dolaze izvan Zagreba odnosno Hrvatske možemo osigurati ili rezervirati privatni ili hotelski smještaj u Zagrebu te pomoći oko organizacije leta i rezervacije avionskih karata. Pri dolasku u Zagreb, naše pacijente po potrebi dočekuje i naš vozač.
 • Ključne riječi:
 • Estetska kirurgija, Estetske operacije, ...