Briga za zdravlje i sigurnost pacijenta

U poliklinici dr. Tončića su briga za zdravlje i sigurnost pacijenta na prvom mjestu.

Dr. Rajko Tončić

Zlatno pravilo za kojim se naš medicinski tim vodi je "primum nihil nocere", što na latinskom znači: prije svega ne škoditi!

Iz spomenutog razloga u našoj poliklinici imamo i vrlo visok postotak uspjeha te minimalni stupanj komplikacija.

Kako bismo izbjegli i najmanji mogući rizik po zdravlje pacijenta, koristimo se najsuvremenijom medicinskom opremom za intraoperativno i postoperativno praćenje vitalnih funkcija pacijenta. Također, u sklopu pripreme za operaciju, kod naših pacijenata provodimo temeljitu preoperativnu obradu, kako bismo ustanovili da li je povećan eventualni zdravstveni rizik za neki od kirurških zahvata koje izvodimo u okviru naše poliklinike.

Anesteziju te operativno i postoperativno praćenje pacijenata u našoj poliklinici provode vrhunski liječnici - anesteziolozi.

TIPOVI ANESTEZIJA:

Mali zahvati se u našoj poliklinici izvode u lokalnoj anesteziji.

Zahvate srednjeg opsega izvodimo u tzv. lokalno potenciranoj anesteziji. Radi se o tipu anestezije pri kojemu pacijent intravenski dobiva jako sredstvo za smirenje, a u operacijsko polje se daje lokalni anestetik. Prednost ovog tipa anestezije je ta što pacijent spontano diše, oporavak od same anestezije je znatno brži, a rizik od mogućih komplikacija je manji nego kod opće anestezije. Sa kirurškog aspekta ova vrsta anestezije ima također mnogo prednosti.

Pacijent tijekom lokalno potencirane anestezije površno spava, a sam zahvat je za pacijenta bezbolan.

Naši su pacijenti vrlo zadovoljni ovom vrstom anestezije, kao i brzinom oporavka nakon iste. Nakon zahvata u lokalno potenciranoj anesteziji, pacijente još isti dan otpuštamo na kućnu njegu.

sigurnost pacijenata

poliklinika Dr. tončić

U slučaju da se izvodi estetski zahvat većeg opsega ili više estetskih zahvata istovremeno, koristimo opću anesteziju.

Opću anesteziju te operativno i postoperativno praćenje pacijenata u našoj poliklinici provode vrhunski liječnici – anesteziolozi.

Kako bismo smanjili moguće zdravstvene rizike na minimum, već godinama primjenjujemo isti tip izbalansirane opće anestezije, pri kojoj su alergijske reakcije, kao i ostale neželjene pojave izuzetno rijetke. Ovaj tip opće anestezije se dokazao kao provjeren kroz naš dvadesetogodišnji rad.

Tijekom opće anestezije pacijent duboko spava te je zahvat za pacijenta bezbolan. Nakon opće anestezije koju primjenjujemo u našoj poliklinici oporavak pacijenta je brz i bez većih poteškoća. Nakon zahvata u općoj anesteziji slijedi oporavak u našoj poliklinici uz nazočnost i nadzor liječnika anesteziologa.

  • Ključne riječi:
  • Estetska kirurgija, Estetske operacije, ...