Reference

Mr. sc. dr. Rajko Tončić

Dr. Rajko Tončić diplomirao je 1972. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija nastavlja raditi u SR Njemačkoj, gdje tijekom godine i pol specijalizira opću kirurgiju.

Dr. Rajko Tončić
Mr. sc. dr. Rajko Tončić

Dr. Tončić nastavlja edukaciju u SR Njemačkoj specijalizacijom iz otorinolaringologije i odgovarajućeg dijela estetske kirurgije na poznatoj Sveučilišnoj klinici za otorinolaringologiju u Kölnu.

  • Dr. Tončić je 1980. u Düsseldorfu u SR Njemačkoj položio specijalistički ispit iz otorinolaringologije te kirurgije glave i vrata
  • član je Njemačkog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
  • član je Njemačke liječničke komore
  • Dr. Tončić je magistrirao 1996. godine u Zagrebu
  • član je Hrvatske liječničke komore
  • član je Hrvatskog zbora liječnika

Osim u Hrvatskoj, Dr. Tončić je aktivni sudionik i svih značajnih stručnih skupova i kongresa u Europi i Americi

Dr. Ivo Pitanguy

Na slici prof. dr. Ivo Pitanguy, dr. Tončić te princ Rene von Anhalt.

Dr. Tončić je 1999. godine posjetio Kliniku prof. dr. Ive Pitanguya u Rio de Janeiru.

Diploma medicinskog fakulteta - Zagreb, 1972.

Diploma medicinskog fakulteta - Zagreb, 1972.

Specijalistički ispit - Düsseldorf, 1980.

Specijalistički ispit - Düsseldorf, 1980.

Magisterij - Zagreb, 1996.

Magisterij - Zagreb, 1996.

  • Ključne riječi:
  • Estetska kirurgija, Estetske operacije, ...