VAŠ OSOBNI ESTETSKI KIRURG

Dr. med. Dinko Tončić

Dr. Dinko Tončić svoje iskustvo i znanje iz područja estetske kirurgije unazad desetak godina uspješno primjenjuje u okviru Poliklinike Dr Tončić.


Dr. Dinko Tončić
Dr. Dinko Tončić

Zahvaljujući višegodišnjem djelovanju, dr. Dinko Tončić kirurške zahvate iz područja estetske kirurgije izvodi rutinski, pristupajući svakom pacijentu individualno, sa posebnom pažnjom, vodeći se prvenstveno njegovim željama, uvažavajući njegovu osobnost i očekivanja.

Nakon diplome na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dr. Dinko Tončić svoj rad nastavlja u Ordinaciji za estetsku kirurgiju dr. Tončić.

Specijalizaciju iz otorinolaringologije, kirurgije glave i vrata te pripadajućeg dijela estetske kirurgije dr. Dinko Tončić obavlja na renomiranim klinikama u Zagrebu, na Klinici za uho, nos i grlo i kirurgiju glave i vrata u KB „Sestara Milosrdnica“ te na Klinici za tumore.

Dr. Dinko Tončić

Kao potvrdu uspješnog rada i djelovanja u struci dr. Dinko Tončić 2006. godine polaže specijalistički ispit te kao specijalist otorinolaringolog i kirurg glave i vrata nastavlja djelovati u okviru Ordinacije za estetsku kirurgiju dr. Tončić u Zagrebu. Dr. Dinko Tončić i dr. Rajko Tončić u ožujku 2008. godine osnivaju istoimenu polikliniku, na prestižnoj zagrebačkoj lokaciji, u novom, ekskluzivnom objektu.

U svojem medicinskom i kirurškom radu dr. Dinko Tončić ne odstupa od principa savjesnosti i stručnosti, a posebnu pažnju poklanja detaljima te naglašava:

„Dobrobit i zadovoljstvo pacijenta su osnovni ciljevi kojima teži stručni tim naše poliklinike. Stoga svakom pacijentu pristupamo individualno, sa posebnom pažnjom, vodeći se prvenstveno njegovim željama, uvažavajući njegovu osobnost i očekivanja.“

U okviru svog profesionalnog rada dr. Dinko Tončić redovito prati stručnu literaturu i sudjeluje na različitim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, na nekima i aktivno, kao predavač.

Član je hrvatskih i međunarodnih stručnih udruženja od kojih posebno možemo istaknuti Hrvatsku liječničku komoru te Zbor liječnika.

  • Ključne riječi:
  • Estetska kirurgija, Estetske operacije, ...